Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

irra
18:19
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viaunhappys unhappys
irra
18:19
7410 d944
Reposted frommeem meem viabercik bercik

July 04 2015

irra
17:09
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamaliwa maliwa

June 12 2015

irra
15:23
0694 9f09 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viagusta-blu gusta-blu
irra
15:23
7822 72de
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatbtf tbtf
irra
15:22
Reposted fromgruetze gruetze viaredshadow redshadow
irra
15:21
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viafranklymydear franklymydear

June 07 2015

irra
21:21

mrsivashkov-winchester:

Misha is me. [x]

Reposted fromsupernatural supernatural viatbtf tbtf
irra
21:21
https://38.media.tumblr.com/cde367dde7a6adcc208fa8d67a7b0498/tumblr_nn6atrJbhW1tf76g1o1_500.gif
Reposted fromsupernatural supernatural viatbtf tbtf
irra
21:19

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viasalma7891 salma7891

May 31 2015

irra
21:44
7175 3103
irra
21:44
7303 9e30
irra
21:43
1826 ffbf
Reposted fromsweet18 sweet18 viagoby goby
irra
21:42
7791 b7b9
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabng123 bng123
irra
21:39
5493 e5d4 500
Reposted fromcavovo cavovo viagoby goby

May 29 2015

irra
16:57

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viasatyra satyra
16:56
irra
16:53Reposted fromolbaria olbaria viaschizaa schizaa
irra
16:51
4681 06a3
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viatbtf tbtf
irra
16:46
5462 6585
Reposted fromnatyalka natyalka viagusta-blu gusta-blu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl