Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

irra
16:55

Pomiędzy tymi, którzy mogą spać, a tymi, którzy spać nie mogą, rozciąga się przepaść. To jeden z najgłębszych podziałów ludzkości.

— Stephen King - Bezsenność
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viasatyra satyra
irra
16:54
Reposted fromthetemple thetemple viasatyra satyra

May 12 2015

irra
23:44
Zdarza się ON. Ten przeznaczony. Ten, dla którego będziesz najważniejsza. Poznać go bardzo łatwo. To on cię będzie szukał. To on nie pozwoli ci odejść bez adresu, telefonu, komórki, znajomości twoich ulubionych kwiatów, kolorów, książek, filmów, szkoły czy uczelni. To on cię odnajdzie, napisze, mimo że nie lubi pisać, przyjedzie - mimo deszczu, nie zapomni o twoim poprawkowym egzaminie, chorobie cioci, kłopotach na uczelni. Zadzwoni, mimo że rozmowy międzymiastowe są drogie. Jeśli cię nie będzie w domu rano, złapie cię wieczorem. Jeśli nie zastanie cię wieczorem, spróbuje rano. Albo w południe.
Na imieniny dostaniesz telegram albo kwiaty przez posłańca. Albo śmieszną kartkę. Albo małą paczuszkę. Będzie pisał listy i będzie tęsknił. Nie pozwoli ci zniknąć.
A jeśli już się tak zdarzy, że przewrócisz mu w głowie kompletnie, ale umkniesz mu, niepewna swoich uczuć, a on dopiero po rozstaniu zorientuje się, że warto to coś, co między wami się wydarzyło, pielęgnować - odnajdzie cię na sto procent!
— Katarzyna Grochola
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoby goby
irra
23:42

Personal favourite Dean outfits

irra
23:35
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viagoby goby
irra
23:35
9123 689f
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viagoby goby
irra
23:34

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagoby goby
irra
23:33
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viatbtf tbtf
irra
23:32
4448 a07b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vialugola lugola
23:30
8382 e76f

armaniprives:

Rani Zakhem Haute Couture F/W 2013.

April 23 2015

irra
10:04
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viafrestyle frestyle
irra
10:03

Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.

— John Lennon
Reposted fromtomowa tomowa viaredshadow redshadow
irra
10:01
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe vianoirceur noirceur
irra
10:00


Trzymam się papierosa
, żeby się nie zgubić.

— Świetlicki
Reposted fromLittleJack LittleJack viafrestyle frestyle
irra
10:00
8713 1806 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasatyra satyra
irra
09:59
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viafrestyle frestyle

March 16 2015

irra
17:15
7644 f31c
irra
17:08
5560 7cae
Reposted fromdarkandtwistyinside darkandtwistyinside viagoby goby
irra
17:06
4401 c3a9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazupatomasza zupatomasza

March 12 2015

irra
19:45
Miłość poznaje się po tym, że czyjegoś głosu pragniesz bardziej, niż ciszy.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromrol rol viaredshadow redshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl